SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Kvalitativní standardy

Agentury sdružené v SIMAR vyvinuli vlastní standardy kvality, které se týkají všech klíčových aktivit ve výzkumu trhu. 

Tyto standardy byly vyvinuty expertními skupinami složenými z odborníků členských agentur. Jako základ všech standardů byly použity materiály ESOMAR. Dodržování standardů zaručuje zadavatelům výzkumu, že obdrží skutečně to, co si objednali. Dodržování těchto standardů je u všech členských agentur pravidelně kontrolním týmem SIMAR. 

SIMAR aktivně podporuje principy ESOMAR a EFAMRO. 

ESOMAR

Je mezinárodní organizace sdružující jednotlivce a firmy, kteří společně pracují na podpoře a rozvoji výzkumu trhu. Organizuje konference, semináře a vzdělávací aktivity. Podporuje etiku, profesní standardy a kvalitu výzkumu trhu a veřejného mínění vydáváním doporučení, případné podněty řeší ESOMAR Proffessional Standards Commitee.

EFAMRO

Je evropská organizace sdružující národní asociace výzkumu trhu, která úzce spolupracuje s celosvětovou Global Research Business Network. Podporuje seberegulaci a kvalitu služeb národních asociací. Sdílí informace a zkušenosti, koordinuje mezinárodní týmy a aktivity a reprezentuje zájmy výzkumné komunity. 

Členové SIMAR:

CONFESS Research - marketingový výzkum GfK Czech IPSOS | Nobody's Unpredictable MEDIAN s.r.o. Millward Brown
MEDIARESEARCH, a.s. NMS Market Research s.r.o. Opinion Window s.r.o. STEM/MARK, a.s TNS AISA