SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Agentury

CONFESS RESEARCH, s.r.o.

Vítkova 32/5
181 00 Praha 8
Tel.: 222 734 492
Fax: 222 722 539
E-mail: confess@confess.cz
Web: www.confess.cz

Články publikované agenturou

CONFESS Research se kromě standardních i inovativních metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu specializuje na výzkumy v oblasti komunikace,včetně NEURO testování reklamy.
Agenturní tým je postavený na lidech s vlastní zkušeností z marketingu, které promítá do designu výzkumu i následných doporučení.


GFK CZECH, s.r.o.

Kavčí hory OFFICE PARK
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Tel.: 296 555 111
Fax: 251 815 800
E-mail: cz@gfk.com
Web: www.gfk.cz

Články publikované agenturou

GfK Czech je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a marketingových analýz, včetně konzultačního a poradenského servisu pro klienty z oblastí FMCG, Media, Finance, HealthCare, Automotive, Utility, IT, Telco, Social&Tourism, Retail&Technology. V ČR působí od roku 1991.


IPSOS s.r.o.

Slovanský dům, Na Příkopě 22
Praha 1
Tel.: 226 513 111
Fax: 110 00
E-mail: czrecepce@ipsos.com
Web: www.ipsos.cz

Články publikované agenturou

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Má za sebou více než 20 let činnosti na českém trhu, je součástí sítě Ipsos, jedné z největších světových výzkumných sítí v oblasti výzkumu trhu.Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.


MEDIAN, s.r.o.

Národních hrdinů 73
190 12 Praha 9
Tel.: 225 301 111
Fax: 225 301 101
E-mail: median@median.cz
Web: www.median.cz

Články publikované agenturou

Full-servisová agentura výzkumu trhu, médií, veřejného mínění. Všechny typy kvalitativních i kvantitativních výzkumů, výzkumy mimořádného rozsahu, např. MML - TGI, MEDIAPROJEKT, RADIOPROJEKT

Moderní metody dotazování, např. AVL, CAWI. Vývoj software, mj. pro zpracování dat a mediální plánování - DATA ANALYZER, MEDPLAN, BUYING, SELLING, DATA MEDIA


MILLWARD BROWN CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Klimentská 10
110 00 Praha 1
Tel.: 225 300 211
Fax: 225 300 300
E-mail: info@cz.millwardbrown.com
Web: www.millwardbrown.com

Články publikované agenturou

Millward Brown je jednou z předních výzkumných agentur a odborníkem na efektivní marketingovou komunikaci, média a brand equity. S využitím integrovaných marketingových řešení – kvalitativních i kvantitativních – pomáhá Millward Brown svým klientům budovat silné značky a nabízet konkurenceschopné služby. Millward Brown provozuje více než 78 poboček v 51 zemích.


Nielsen Admosphere a.s.

Českobratrská 2778/1
130 00 Praha 3
Tel.: 222 717 763-4, 222 718 647
Fax: 222 717 762
E-mail: info@admosphere.cz
Web: www.nielsen-admosphere.cz

Články publikované agenturou

Nielsen Admosphere je výzkumná agentura s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Nabízíme komplexní servis spolehlivé výzkumné agentury se zázemím mezinárodní výzkumné společnosti Nielsen. Využíváme rovněž vlastních kvalitních zdrojů a zkušeností nabytých léty práce na rozmanitých a náročných výzkumných projektech, zejména dvou největších v ČR – elektronickém měření sledovanosti televize (peoplemetry.cz) a monitoringu reklamy Ad Intel.


NMS Market Research, s.r.o.

U Nikolajky 13
150 00 Praha 5
Tel.: 222 351 611
Fax: 233 312 363
E-mail: info@nms.cz
Web: www.nms.cz

Články publikované agenturou

NMS Market Research nabízí full service v oblasti výzkumu trhu od roku 1999. Tým tvoří 35 zaměstnanců v kancelářích v Praze a Bratislavě. Soustředí se na sektor financí a bankovnictví, telekomunikací a retailu. Silné zázemí má NMS v online technologiích a inovativních přístupech k vlastnímu provedení výzkumu i reportingu.


OPINION WINDOW, s.r.o. - přidružený člen

Jeremenkova 53
147 00 Praha 4
Tel.: 261 218 112
Fax: 261 210 535
E-mail: info@opw.cz
Web: www.opw.cz

Články publikované agenturou

Velmi dobře víme, že tím, kdo rozhoduje o úspěchu vašich produktů nebo služeb je nakonec vždy spotřebitel. Dvacet let zkušeností se všemi typy výzkumů a přesvědčení, že nestačí jen naslouchat, ale umět i interpretovat, nás řadí mezi nejúspěšnější agentury na českém trhu.


STEM/MARK, a.s.

Chlumčanského 497/5
180 00 Praha 8
Tel.: 225 986 811
Fax: 225 986 860
E-mail: info@stemmark.cz
Web: www.stemmark.cz

Články publikované agenturou

Služby na nejvyšší úrovni.
Tradice, zkušenost, kvalita.
Efektivní využití vložených prostředků.
Moderní technologie, metodické know-how.
Maximální kontroly sběru dat.
Analýzy a implementace výsledků.
Reference, rychlost, radost.
Kreativní (i klientský) přístup.


TNS AISA s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 93 Praha 9 - Libeň
Tel.: 272 177 111
Fax: 272 177 222
E-mail: info@tns-aisa.cz
Web: www.tns-aisa.cz

Články publikované agenturou

Přední společnost na trhu marketingových výzkumů a informací v České republice. Ve svých řešeních se snažíme vhodně propojovat a doplňovat kvalitativní a kvantitativní výzkum i poradenství. Naše dlouhodobé zkušenosti v oboru, důkladná znalost českého trhu a sektorová specializace garantují použití správného designu výzkumu, metodiky, dotazníku, analýz i interpretace výsledků.