SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Seznam volně prodejných studií a zpráv členů SIMAR

Název studie

Měsíc/rok sběru dat

Vzorek, příp. metoda

Charakteristika / Klíčová slova

Kontaktní osoba

GfK Czech        
SHOPPING MONITOR 2015 (listopad)  N=1000, CAPI Každoroční analýza vývoje nákupních zvyklostí českých domácností, preference formátů a řetězců, znalost a hodnocení řetězců, motivační faktory. Pavel Cabal
ELECTRO 2016 (duben) N=1000, CAWI Analýza vývoje trhu s elektro sortimentem; hlavní nákupní místa, hodnocení řetězců zákazníky. Pavel Cabal
LEAFLET MONITOR průběžně DESKTOP Monitoring maloobchodních letáků ve střední a východní Evropě. Informace o letácích a výrobcích v nich uvedených, interaktivní software, on-line přístup. Jiří Kodýs
GfK PŮJČKY k dodání: prosinec   Ucelený pohled na aktuální a plánované chování české online populace v oblasti půjčování peněz jak u bankovních, tak i u nebankovních institucí. Andrea Patočková
GfK SPOŘENÍ k dodání: prosinec   Ucelený pohled na aktuální a plánované chování české online populace v oblasti půjčování peněz jak u bankovních, tak i u nebankovních institucí. Andrea Patočková
GfK CONSUMER LIFE K odebrání   O mapování životního stylu spotřebitelů, spotřebitelských trendů napříc všemi sektory jak v Čechách, tak i ve světě mezi 30 000 spotřebiteli od 15 let výše. Andrea Patočková
GfK VĚRNOSTNÍ KARTY k dodání: září   O věrnostních kartách a programech, které zákazníci využívají v různých segmentech trhu, analýza počtu věrnostních karet, jejich struktura a počet karet, které zákazníci využívají. Andrea Patočková
GfK SHOPPING FMCG k dodání: březen a září   Váš komplexní průvodce spotřebitelskými a nákupními trendy a maloobchodem. Andrea Patočková
GfK SHOPPING MONITOR k dodání: leden   Každoroční analýza vývoje nákupních zvyklostí českých domácností, preference formátů a řetězců, znalost a hodnocení řetězců, motivační faktory. Andrea Patočková
GfK ELEKTRO k dodání: květen   Analýza vývoje trhu spotřební elektroniky; hlavní nákupní místa, hodnocení řetězců zákazníky, rozhodovací proces při nákupu, oblíbené značky. Andrea Patočková
GfK LEAFLET MONITOR průběžně   Monitoring maloobchodních letáků ve střední a východní Evropě. Informace o letácích a výrobcích v nich uvedených, interaktivní software, on-line přístup. Andrea Patočková
KUPNÍ SÍLA GfK průběžně   Identifikace regionálních rozdílů v úrovni kupní síly na úrovni krajů, okresů i více než 6000 jednotlivých sídel prostřednictvím mezinárodně uznávané metodiky GfK. Andrea Patočková
Ipsos - volně prodejné studie        
Má mě rád, nemá mě rád listopad 2015 více zde Studie o tom, jak jsou vaši zákazníci spokojení, věrní a jestli vás doporučují. Barbara Hrabalová
Pre-seniors  červenec 2016 více zde Studie o zvycích a postojích pre-seniorů (lidí ve věku 55-65 let)  Jan Staněk
Event Marketing Monitor 2015  listopad 2015 více zde Studie mapuje event marketing ve firmách, postoje k eventům a jejich způsob využívání ve firmách. Michal Straka
SES Shopper Engagement Study 2015  2015 více zde Unikátní výzkum nakupování v českých supermarketech a hypermarketech, společný projekt Ipsosu a POPAI CE – 3255 rozhovorů, 34 112 analyzovaných produktů, 1309 POP. médií  
Fast Food  červen 2016 Online, reprezentativní vzorek populace, n= 2226 Znalost a využívání řetězců Fast Food  Jan Staněk
Sportovní doplňky - výživa  červen 2016 Online, reprezentativní vzorek dospělé internetové populace, n= 2201 (respondenti, kteří se snaží dodržovat zdravý životní styl) Znalost a využívání sportovních doplňků - výživy  Jan Staněk
Pet Shopy srpen 2016 Online, reprezentativní vzorek populace, n=2296 Znalost a využívání Pet Shopů  Jan Staněk
Wearables  září 2015 Online, reprezentativní vzorek populace, n=500 Studie o potenciálu nositelné elektroniky Michal Štěpának
Využívání médií prosinec 2015 CAPI, n=500 Studie o mediálních zvycích Čechů Michal Štěpának
Úřady práce  duben 2013 Mystery shopping - kontaktní pracoviště, telefonicky call centrum Kvalita obsluhy Úřadu práce, Call centra služeb nezaměstnanosti Jakub Hankovský
Taxi jaro/léto 2014 Mystery shopping - taxi  Kvalita taxi služeb v Praze Karel Aušprunk
Tablet prosinec 2013 Mystery shopping - nákup tabletů v obchodních řetězcích, 12 obchodních řetězců, 3 země Kvalita obsluhy v obchodních řetězcích s elektronikou -nákup tabletu Martin Potužák
Bunda září 2013 Mystery shopping - nákup bundy v obchodech se sportovním oblečením Jak probíhá nákup nepromokavé sportovní bundy na podzim Kateřina Horynová
Cestovní kanceláře léto 2013 Mystery shopping v největších cestovních kancelářích ČR/SR Průběh nákupu zájezdu v cestovní kanceláři Juraj Szhegy
Boty jaro 2013 Mystery shopping ve sportovních prodejnách Prodej barefootových bot (Znalost prodejců, dostupnost, doporučení značek) Barbara Hrabalová
Operativní leasing konec roku 2015 Mystery shopping u prodejců aut Jsou čeští prodejci připaveni na operativní leasing? Jakub Hankovský
Ipsos - studie zdarma        
CSR & Reputation Research 2015 - veřejná část  leden 2016 více zde Názory lidí  na témata CSR a reputace  Tomáš Macků
Jak to vidí česká populace ?  2013 - 2016 Různé Názory lidí na ekonomickou situaci  Tomáš Macků
Výzkumy k tématu technického vzdělávání 2015 více zde Výzkumy pro Svaz průmyslu a dopravy ČR  Tomáš Macků
Výzkumy k tématu udržitelného rozvoje  2015 viz www.cbcsd.cz Výzkumy pro CBCSD Tomáš Macků
Výzkumy na nejrůznější ekonomická a společenské témata  2014 - 2016 viz www.amsp.cz Výzkumy pro AMSP  Tomáš Macků
FOOD WASTE - plýtvání potravin říjen 2015 více zde Výzkum pro konferenci FOOD WASTE 2015 Tomáš Macků
Výzkumy na nejrůznější finanční témata  2013 - 2016  Různé  Výzkumy pro Finanční fóra Zlaté koruny (např. vize bankovnictví, finanční gramotnost, postoje ke službám/produktům, finanční poradenství aj.)    Tomáš Macků
Postoje Čechů k ekologii srpen 2015 Online, reprezentativní vzorek populace, n= 1000 Co si Češi myslí a co dělají Tomáš Macků
Environmentální problémy  v ČR a ve světě září 2014 Online, reprezentativní vzorek populace, n= 1007 Mezinárodní srovnání, výsledky z 25 zemí světa  a z ČR  Tomáš Macků
Skauting březen 2015 Online, reprezentativní vzorek populace, n= 1005 Jak česká populace vnímá skauting? Tomáš Macků
Kouření v restauracích květen 2015 Online, reprezentativní vzorek populace, n= 1009 Vadí Čechům kouření v restauracích? Tomáš Macků
Median        
Dovolená a cestování  2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Drogerie 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Farmacie 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Finance 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Internet 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Kosmetika 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Kouření 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Kultura 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Kutilství 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Mediální chování 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Motorismus 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Nákupní chování 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Nápoje 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Oblékání 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Technika 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Potraviny 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Reklama 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Sport 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Vybavenost domácností 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Zájmy a volný čas 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Životní styl 2016 (nejnovější studie, k dispozici i starší) 15.000 respondentů ročně, kombinace PAPI        (F2F a samostatné vyplnění) a CAWI Studie zpracovaná na základě rozsáhlého šetření MML-TGI, které zahrnuje spotřební chování, mediální chování a životní styl obyvatel České/ Slovenské republiky. Erika Kováříková
Crossmediální zásah cílových skupin tržních segmentů – strategický mediamix (finance, telco, automotive, FMCG…) 2016 (2015) 1 000 respondentů na studii  Studie zpracované na základě analýzy dat elektronického měření  adMeter 1 000 o crossmediálním chování obyvatel České republiky. Josef Fišer
Multiplatformní crossmediální konzumace médií (PC, notebook, tablety, smartphony) 2016 (2015) 1 000 respondentů denně  Studie zpracované na základě analýzy dat elektronického měření  adMeter 1 000 o crossmediálním chování obyvatel České republiky. Josef Fišer
Efektivita mediálních kanálů v crossmediálních kampaních 2016 (2015) 1 000 respondentů denně  Studie zpracované na základě analýzy dat elektronického měření  adMeter 1 000 o crossmediálním chování obyvatel České republiky. Josef Fišer
Voliči politických stran 2016 a starší Kombinace F2F a CAWI, 7000 respondentů pololetně Analýza složení elektorátu českých politických stran. Komplexní pohled na životní styl, společenské postoje, mediální chování i trávení volného času  voličů a  potenciálních voličů. Analýza překryvů potenciálních voličů stran.  Daniel Prokop
Millward Brown        
AdReaction 2015, 2016 8-9/2015, 8-9/2016 2015 N=300, CAWI, panel; 2016 N=400, CAWI, panel Studie zaměřená na chování multiscreen userů a vnímání online videa Monika Hrubá
České děti 9.10.2016, opakující se studie od roku 2004 ve dvouleté periodě n-1000, 6-15 let, CAWI, Ideablog Studie životniho stylu, reklamy, konzumace médií, struktura příjmů a výdajů, jejich sny, ikonické značky mezi dětskou populaci a chování v online světě  Zuzana JankovskáMonika Hrubá
Nielsen Admosphere        
E-Commmerce pro APEK 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 internetová populace 15+, N = 1700 Vývoj nakupování na internetu z pohledu zákazníků. Jsou Češi spokojeni s nakupováním online? Co jim vyhovuje, co jim vadí, jaké jsou jejich nákupní strategie? Jak se mění požadavky a nároky na e-shopy a zákaznické vnímání e-shopů? Tomáš Hynčica
Zpravodajské servery 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 internetová populace 15+, N = 1000 Studie věnovaná sledování zpravodajství uživateli na internetu, online i offline. Srovnává konzumaci zpravodajství v TV, novinách, rádiu, internetu a mobilních zařízeních, přináší kompletní informace o zpravodajských serverech. Tomáš Hynčica
Mobilní zařízení a aplikace 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 internetová populace 15+, N = 1500 Trendy užívání mobilních zařízení a jejich funkcí v různých oblastech života. Kolik uživatelů má smartphone, tablet či čtečku? Jaké OS lidé využívají? Jak jim tyto platformy vyhovují? Stahují aplikace a platí za ně? Které a kde využívají? Tomáš Hynčica
E-books 2011, 2012, 2013 internetová populace 15+, N = 1000 Studie se věnuje četbě e-knih prostřednictvím různých zařízení, vlastnictví těchto zařízení a e-knih. Sleduje čtenářské chování a postoje čtenářů k e-knihám a tištěným knihám i nejdůležitější motivátory a bariéry rozvoje e-čtení. Tomáš Hynčica
Slevové servery 2011, 2012, 2013 internetová populace 15+, N = 1100 Znalost a využívání slevových serverů a slevových agregátorů. Informace o množství nákupů, utracených částkách, nákupním chování, strategiích při výběru serverů, zákaznické spokojenosti, preferovaných kategoriích zboží a služeb. Tomáš Hynčica
Video na internetu 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 internetová populace 15+, N = 1000 Kde, kdy a jaká videa, filmy či pořady lidé na internetu sledují? Co všechno v souvislosti s videi na webu lidé dělají? Co je baví a co ne? Jak si vedou televizní archivy a online vysílání v porovnání s videoservery? Tomáš Hynčica
Komunitní weby 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 internetová populace 15+, N = 1000 Rozšíření studie Video na internetu. Chování Čechů na sociálních sítích, včetně počtu profilů, znalosti i návštěvnosti komunitních webů. Využití sítí k šíření povědomí o značkách a produktech. Jak vnímají uživatelé reklamu na sítích, co očekávají od firem? Tomáš Hynčica
Děti a video 2016 internetová populace 6-14 let, N = 800 Studie přináší souhrnné a aktuální informace o tom, co, kdy, jak, kde a čím děti sledují, ale i měkké faktory sledování videoobsahu a jejich životního stylu obecně, např. preference, způsob výběru, trávení volného času.  Tomáš Hynčica
NMS Market Research        
Millenials (ve spolupráci s agenturou PR Konektor) 06-07/2016 Kvalitativní část - focus group, online deníčky a online diskuse
Kvantitativní část - online dotazník, N=1613 (věkové skupiny: 15-25 let, 26-35 let, 36-55 let)
Panel s populárními českými youtubery z řad mileniálů
První detailní rozbor generace Y v a jejího dosavadního i budoucího vlivu na trh v ČR.
Klíčová slova: Millenials, mileniálové, generace Y, generace X, internet, lifestyle, trh, chování, média, reklama, telco, banky, sociální sítě
Kamil Kunc
Průzkum značek a TV spotů na EURO 2016  06/2016 Online dotazník, N=500 (15+, sledovali EURO 2016    - přímé přenosy/výsledky) Studie se zabývá zaznamenáním a vnímáním značek ve spojení s fotbalovým šampionátem EURO 2016. Součástí je kromě percepce značek také otestování reklamních spotů, které běžely v TV. Tereza Přibáňová
Průzkum značek a TV spotů na MS v hokeji 2016
(studie realizována i v roce 2015)
05/2016
(05/2015)
Online dotazník, N=500 (15+ sledovali MS v hokeji - přímé přenosy/výsledky) Studie se zabývá zaznamenáním a vnímáním značek ve spojení s Mistrovstvím světa v hokeji 2016. Součástí je kromě percepce značek také otestování reklamních spotů, které běžely v TV.
Studie obsahuje také srovnání s rokem 2015 (tam, kde je srovnání relevantní).
Tereza Přibáňová
Internetové TV a jejich diváci 01/2016 Online dotazník. N=500 (reprezentativní populace ČR) Studie se zabývá využíváním a sledovaností internetových televizí a výsledky porovnává se sledovaností klasických televizí. Petra Svobodová
Tracking NPS hlavní banky od 01/2016 Online dotazník, N=500 (reprezentativiní populace ČR) Pravidelný tracking v rámci NMS omnibusového šetření. Tracking probíhá na měsíční bázi. Tereza Přibáňová
Tracking NPS hlavního obchodu (potraviny a spotřební zboží) od 02/2016 Online dotazník, N=500 (reprezentativiní populace ČR) Pravidelný tracking v rámci NMS omnibusového šetření. Tracking probíhá na měsíční bázi. Tereza Přibáňová
TNS Aisa        
Češi v síti 2015 06/2015 CASI N=2000, kvalita 28 IDI, rozhovory s experty Čtvrtá vlna studie zaměřené na chování české populace v online prostoru, zejména v oblastech mobilního internetu, nakupování, médií a sociálních sítí Pavel Ranocha
Lifestyle 2016 květen - červenec 2016 N=5147, CAWI (online panel, kvótní výběr z obecné populace 15-65 let), Kvalitativní etnografická studie (36 hloubkových rozhovorů, 22 home visits) Životní styl, Segmentace, Proměny české společnosti, česká rodina, generační proměny, sport, zdravý životní styl Eva Králová
Connected Life 2016 07/2015 N=1000, CASI  Konzumace médií, použitá zařízení, digitální aktivity, online a offline nákup, profily respondentů, touchpointy, drivery eCommerce, porozumění sociálních sítí, postoje k online brand engagementu Viktor Havliš

Členové SIMAR:

CONFESS Research - marketingový výzkum GfK Czech IPSOS | Nobody's Unpredictable MEDIAN s.r.o. Millward Brown
MEDIARESEARCH, a.s. NMS Market Research s.r.o. Opinion Window s.r.o. STEM/MARK, a.s TNS AISA