SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Obrat výzkumného trhu: další rok růstu

27.03.2017 - SIMAR

Obrat výzkumu trhu a veřejného mínění v roce 2016 zaznamenal růst obratu o 7 % na 2 645 mil Kč. Růst hlásily hlavně největší agentury na trhu, top 5 vyrostlo o 9 %.

Tabulka 1: Vývoj obratu výzkumného trhu 2006-2016

V každoročním šetření  jsme oslovili více než 45 subjektů, které mají výzkum trhu jako svou hlavní činnost. Odpovědělo 19 firem, včetně všech členských agentur SIMAR, jejichž obrat se na celkovém trhu v roce 2016 podílel 59 %. Odhad za celkový trh je dopočítán podle veřejných výstupů z Obchodního rejstříku, informací o obratu dalších agentur z předešlých let a dalších informací o vývoji trhu. Více o metodologii viz Metodická poznámka na str. 3.

Pořadí jednotlivých agentur podle obratu v roce 2016

Top 5 agentur žebříčku jsou velké mezinárodní sítě, které tvoří 62 % trhu. Většina z těchto agentur poposkočila v porovnání s loňským rokem o 20 milionů výše. Žebříček vede v loňském roce konsolidovaná skupina Kantar Insight s agenturami Kantar Millward Brown a Kantar TNS CZ, na druhé příčce je agentura Ipsos,  třetí AC Nielsen. Ve skupině mezinárodních agentur se přiblížila hranici 300 milionů obratu na čtvrté příčce i agentura GfK Czech.

Tabulka 2: Top výzkumné agentury v ČR podle výše obratu

* Data Collect je od ledna 2017 členem Sdružení SIMAR, v obratu za rok 2016 není obrat této agentury započten do obratu agentur sdružených v SIMAR. 

Využití nových metod

V letošní roce jsme se také inspirovali mezinárodním projektem GRIT Report, který už bezmála desetiletí zkoumá proměny v „insight industry“, tedy v  oboru, který napomáhá rozhodování a přináší hlubší pochopení spotřebitelů a trhu. GRIT report je založený na čtvrtletním online šetření mezi zadavateli a výzkumníky z celého světa. V naší lokální anketě mezi agenturami a zadavateli jsme zjišťovali zájem o nové přístupy k poznávání zákazníků a trhu.

Bylo zjištěno, že České republice je mezi agenturami a zadavateli největší zájem o analýzu sociálních médií (80 %), mobilní průzkumy (76 %), big data analytiku (67 %), oční kameru (64 %), online komunity a textovou analýzu (po 62 %). V mezinárodním GRIT je top pět nových metod podobných, do popředí se však více dostává mobilní průzkum a také metodiky spojené s mobilem – microsurveys a kvalitativní průzkum mobilem.

Graf 1: Porovnání využití + plánovaného využití (= celkový zájem) nových výzkumných metod

Porovnali jsme také zájem mezi zadavateli a agenturami v ČR. Upozorňujeme na skromný vzorek respondentů mezi zadavateli (25), i tak je však zajímavé vidět, že zájem o větší využití mobilů (mobile kvalita, etnografie, microsurveys a webcam interviews) je zatím spíše mezi agenturami.

Graf 2: Porovnání využití + plánovaného využití (= celkový zájem) nových výzkumných metod Agentury / Klienti ČR

Metodická poznámka

Sběr dat a výpočet obratu je shodný s metodikou mezinárodního výzkumného sdružení ESOMAR, se kterým Sdružení SIMAR úzce spolupracuje. Do obratu se započítává primární i sekundární výzkum trhu, tedy nová a původní data se braná přímo od zdroje s účelem zjistit odpovědi na výzkumné otázky i zjištění realizovaná využitím nedeklarativních metod. Obrat zahrnuje práci výzkumných subjektů určenou pro lokální i mezinárodní zadavatele.  Do výzkumu se tak například zahrnuje retail audit, mediální výzkumy, spotřebitelské panely, testování nových výrobků či komunikace, mystery shopping, související konzultační služby, datová analytika a výzkumy veřejného mínění. Reporting trhu v ČR v souladu s metodikou ESOMAR nezahrnuje nekomerční výzkumy, jako jsou např. výzkumy realizované na vysokých školách, v neziskovém sektoru, popř. realizované přímo institucemi vlastněnými státem. Obrat také nezahrnuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti jsou například reklamní služby, poradenství v oblasti managementu a marketingu. 

Poznámky pro editory

SIMAR je neziskové sdružení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami. Dbá na důsledné dodržování vlastních etických a metodických standardů výzkumu trhu a veřejného mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR. SIMAR formuluje české kvalitativní standardy závazné pro členské agentury SIMAR. Členskými agenturami jsou CONFESS RESEARCH, DATA COLLECT, GfK CZECH, IPSOS, KANTAR TNS CZ, MEDIAN, MILLWARD BROWN CZECH REPUBLIC, NIELSEN ADMOSPHERE, NMS MARKET RESEARCH, OPINION WINDOW a STEM/MARK. Sdružení SIMAR je členem Hospodářské komory ČR.

Kontakt pro média: Hana Huntová, výkonná ředitelka SIMAR, hana.huntova@simar.cz, 602 353 874

Členové SIMAR:

CONFESS Research - marketingový výzkum GfK Czech IPSOS | Nobody's Unpredictable MEDIAN s.r.o. Millward Brown
MEDIARESEARCH, a.s. NMS Market Research s.r.o. Opinion Window s.r.o. STEM/MARK, a.s TNS AISA