SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Historie

 

Výzkum trhu a veřejného mínění slaví čtvrtstoletí svobodného rozvoje.
Osobností českého výzkumu byl vyhlášen Marek Boguszak.

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 proběhl společenský večer u příležitosti Čtvrtstoletí českého výzkumu trhu. Téměř 200 účastníků, osobností výzkumu trhu a veřejného mínění působících ve výzkumných agenturách, u zadavatelů, či v akademické sféře, zaplnilo sál v Českém muzeu hudby.

Účastníci zhlédli třicetiminutový filmový dokument Výzkumnická fiála, zachycující osobní vzpomínky čtrnácti pamětníků, kteří při své cestě za výzkumným poznáním leccos objevili. V rámci programu také předseda Sdružení SIMAR Bronislav Kvasnička vyhlásil osobnost českého výzkumu. I když je někdy těžké se ve větší skupině sladit názory, v tomto případě jsme se s lidmi působícími v oboru a v rozhovorech s pamětníky lehce a rychle shodli na jednom jméně. Čestné uznání za zásluhy o rozvoj českého výzkumu trhu v České republice obdržel Marek Boguszak. 

Marek Boguszak před rokem 1989 působil v Sociologickém ústavu ČSAV, již v roce 1990 spolu s Vladimírem Rakem a dalšími zakládají nejdříve společnost „Skupina pro nezávislou sociální analýzu“, která se brzy mění v AISA (dnes TNS AISA). Jako výkonný ředitel AISA spolu s Magdou Boguzsakovou a Vladimírem Rakem vybudoval jednu z nejsilnějších výzkumných agentur na českém trhu a ovlivnil celou generaci nastupujících odborníků. Marek Boguszak byl také iniciátorem založení profesního Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR v roce 1994 a jako historicky první předseda SIMAR se aktivně podílel na formulaci prvních profesních standardů výzkumného oboru, na které SIMAR navazuje dodnes.  

Formální program večera uzavírala „focus group“ debata Václava Moravce, které se účastnil Jan Hartl, Ladislav Köppl, Daniel Prokop, Tomáš Hanzák a Jakub Malý. Debatující závěrem konstatovali, že důstojná oslava nám tady chyběla. Je důležité ocenit ty, kteří významným způsobem přispěli k rozvoji oboru a uvědomit si, že výzkum trhu stojí na pevných etických a vědeckých základech. Večer pokračoval rautem a hudebním vystoupení skupiny Hot sisters, ale hlavně mnoha neformálními debatami, setkáními a diskusemi nejen nad výzkumem minulým, ale hlavně tím budoucím.  

Při vzpomínání na počátky a aktivity Sdružení SIMAR nelze pominout jednoho z předsedů a později dlouholetého výkonného ředitele SIMAR Stanislava Zahradníčka (1933 - 2012). Při natáčení dokumentu jsme zachytili i osobní vzpomínky na tuto výraznou osobnost českého výzkumu trhu, které můžete hlédnout na YouTube kanálu SdruženíSIMAR.

Fotografie ze společenského večera jsme shromáždili zde. Pokud máte nějaké povedené fotografie z večera, prosím sdílejte je s námi, přidáme je do společného alba.Kdo je pro Vás největší osobností výzkumu?

Pozdrav Marka Boguszaka výzkumníkům u příležitosti společenského večera

Stanislav Zahradníček, výkonný ředitel SIMAR  v letech 2000 - 2012

Členové SIMAR:

CONFESS Research - marketingový výzkum GfK Czech IPSOS | Nobody's Unpredictable MEDIAN s.r.o. Millward Brown
MEDIARESEARCH, a.s. NMS Market Research s.r.o. Opinion Window s.r.o. STEM/MARK, a.s TNS AISA